Πληρωμή Συνδρομής-Χορηγίας

Μπορείτε να πληρώσετε την ετήσια συνδρομή σας (ποσό 15,00 €) ακολουθώντας αυτόν τον σύνδεσμο

Αν επιθυμείτε να κάνετε χορηγία προς τον Σύλλογο (ποσό 50,00 €) ακολουθήστε αυτόν τον σύνδεσμο