Εγγραφή στο Σύλλογο – Πληρωμή Συνδρομής

Η ετήσια συνδρομή στο σύλλογο είναι 15€. Αν θέλετε να κάνετε την κατάθεση της συνδρομής ηλεκτρονικά, ο αριθμός λογαριασμού του Συλλόγου στην Εθνική Τράπεζα είναι:

Αριθμός Λογαριασμού: 190/296129-67
ΙΒΑΝ: GR7401101900000019029612967

Ως αιτιολογία θα πρέπει να βάλετε “Συνδρομή 2021” και το όνομα του μέλους το οποίο αφορά η συνδρομή. Ως όνομα δικαιούχου εμφανίζεται: “Σύλλογος των Εν Πειραιεί και Απανταχού Ιερακιωτών Λακωνίας”. 

Για την εγγραφή νέου μέλους το ποσό είναι 20€ και μπορείτε να κάνετε την κατάθεση στον παραπάνω λογαριασμό με αιτιολογία “Εγγραφή νέου μέλους” και το όνομα του μέλους. Επίσης θα πρέπει να συμπληρώσετε στην ακόλουθη φόρμα τα στοιχεία επικοινωνίας. 

Συμπληρώστε-επικαιροποιήστε σε αυτή τη φόρμα τα στοιχεία επικοινωνίας σας