Σύλλογος Ιερακιωτών Λακωνίας
"Η Κοίμηση της Θεοτόκου”

/
Εγγραφή στο Σύλλογο – Πληρωμή Συνδρομής

Εγγραφή στο Σύλλογο – Πληρωμή Συνδρομής

Ευχαριστούμε που επιλέξατε να γίνετε μέλος του Συλλόγου του Ιέρακα! Η συνδρομή σας είναι πολύτιμη και συμβάλλει στη στήριξη των προγραμμάτων και των δραστηριοτήτων μας.

Η ετήσια συνδρομή για την ενίσχυση του Συλλόγου μας ανέρχεται στο ποσό των 16 ευρώ. Αυτό το ποσό θα ανανεώνεται αυτόματα κάθε χρόνο, μέχρι να διακοπεί η συνδρομή σας.

Πληρωμή Συνδρομής
15,00 / Έτος
Πληρωμή ετήσιας συνδρομής για υπάρχοντα μέλη. Η ανανέωση γίνεται αυτόματα κάθε χρόνο μέχρι να διακόψετε την συνδρομή σας.