Επικοινωνία

Τα γραφεία του συλλόγου είναι στη διεύθυνση:

Νοταρά 94, Πειραιάς, Τ.Κ. 18535

Σελίδα Facebook
Τηλέφωνο: 210 4177963
E-mail: ierakaslakonias @ gmail.com

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου είναι:
Πρόεδρος: Κατερίνα Πραματάρη
Αντιπρόεδρος: Κώστας Λαύκας
Γραμματέας: Ελένη Καρβελά
Ταμίας: Κώστας Κρητικός
Μέλη:
Μαρία Ανδρομιδά
Λάζαρος Γεωργακόπουλος
Ναταλία Γιατράκου
Μαρία Σταυρακάκη
Δημήτριος Τσαβαλάς
Ελένη Μπέλεση (αναπληρωματικό)

Η θητεία του Δ.Σ. είναι διετής και λήγει τον Ιανουάριο του 2022.