Σύλλογος των εν Πειραιεί και Απανταχού Ιερακιωτών Λακωνίας
"Κοίμησις της Θεοτόκου”

/
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Τα γραφεία του συλλόγου είναι στη διεύθυνση:

Νοταρά 94, Πειραιάς, Τ.Κ. 18535

Σελίδα Facebook
Τηλέφωνο: 210 4177963
E-mail: ierakaslakonias @ gmail.com

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου είναι:
Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Γ. Λαύκας
Αντιπρόεδρος: Παναγιώτης Μπέλεσης
Γραμματέας: Ηλίας Κρητικός
Ταμίας: Κώστας Κρητικός
Μέλη:
Μαρία Ανδρομιδά
Λάζαρος Γεωργακόπουλος
Ελένη Μπέλεση
Κατερίνα Πραματάρη
Μαρία Σταυρακάκη

Αναπληρωματικό μέλος:
Αποστολής Καραγάνης

Η θητεία του Δ.Σ. είναι διετής και λήγει τον Ιανουάριο του 2024.