Σύλλογος Ιερακιωτών Λακωνίας
"Η Κοίμηση της Θεοτόκου”