Σύλλογος των εν Πειραιεί και Απανταχού Ιερακιωτών Λακωνίας
"Κοίμησις της Θεοτόκου”

/
Χορηγίες / Δωρεές

Χορηγίες - Δωρεές

Ευχαριστούμε που σκέφτεστε να στηρίξετε τον Σύλλογο των Εν Πειραιεί Και Απανταχού Ιερακιωτών Λακωνίας “Κοίμησις Της Θεοτόκου”. Η προσφορά σας έχει ζωτική σημασία για τη συνέχιση του έργου μας και την υποστήριξη των δράσεων μας.

Είμαστε βαθύτατα ευγνώμονες για την κάθε συνεισφορά που λαμβάνουμε και δεσμευόμαστε να χρησιμοποιήσουμε κάθε χορηγία και δωρεά με απόλυτη διαφάνεια και ευθύνη.